Roken in de auto kan gevaarlijk zijn voor zowel de roker als de andere passagiers in de auto. Er zijn diverse wetten in verschillende landen en staten die roken in de auto verbieden, vooral als er kinderen aanwezig zijn. In dit artikel zullen we ingaan op de gevaren van roken in de auto en de wetgeving die hiermee samenhangt.

De gevaren van roken in de auto

Roken in de auto kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen voor de roker en de andere passagiers in de auto. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • Passagiers, vooral kinderen, kunnen worden blootgesteld aan de secundaire rook. Dit is rook die ontstaat wanneer iemand rookt en deze in de omgeving verspreidt. Secundaire rook kan net zo schadelijk zijn als primaire rook (rook die rechtstreeks uit een sigaret komt) en kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen, zoals longkanker, hart- en vaatziekten en longontsteking.
  • Roken in een gesloten ruimte zoals een auto kan leiden tot een verhoogde concentratie van koolmonoxide. Dit gas is giftig en kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en zelfs bewusteloosheid.
  • Roken in de auto kan leiden tot brandgevaar. Sigarettenpeuken kunnen in contact komen met brandbare materialen en zo een brand veroorzaken.

roken in de autoWetgeving rond roken in de auto

Er zijn diverse wetten in verschillende landen en staten die roken in de auto verbieden, vooral als er kinderen aanwezig zijn. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • In sommige staten in de VS is het verboden om te roken in een auto waar kinderen jonger dan 18 jaar aanwezig zijn.
  • In heel het Verenigd Koninkrijk is het sinds oktober 2015 verboden om te roken in een auto als er kinderen aanwezig zijn.
  • In Australië zijn er diverse staten en territoria waar het verboden is om te roken in een auto als er kinderen aanwezig zijn.

Kort samengevat

Roken in de auto kan leiden tot allerlei gezondheidsproblemen voor de roker en de andere passagiers in de auto, waaronder het risico op longkanker, hart- en vaatziekten en longontsteking. Er zijn diverse wetten in verschillende landen en staten die roken in de auto verbieden, vooral als er kinderen aanwezig zijn. Hoewel rond vapen in de auto vaak dezelfde regels gelden zijn niet alle gevaren hier ook geldig. Brandgevaar is uitgesloten en ook secundaire damp is ongetwijfeld heel wat minder schadelijk. Hoewel ook dampen in de auto dus zeker geen grote aanrader is is het wél sowieso een stuk beter dan roken – een goede stap richting helemaal rookvrij worden, dus!